Kalendář akcí

26. 9. Praktický kurz - Genotypizace Giardia intestinalis
26. 9. Afektivní poruchy
26. 9. Gestační diabetes mellitus
1. 10. Péče o stomika
1. 10. Povinný kurz Lékařská první pomoc
1. 10. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie (2. část). Závěrečný test.
2. 10. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
2. 10. Kurz radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
4. 10. Endokrinní orbitopatie v ambulanci terénního oftalmologa
5. 10. Škola transplantační medicíny
8. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
8. 10. Předatestační specializační stáž Soudní lékařství III.
8. 10. Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
10. 10. Společný seminář Neurologické a Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
15. 10. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
15. 10. Specializační kurz Klinická biochemie (2. část)
17. 10. Kazuistický seminář
19. 10. Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře
24. 10. Sexuologický seminář
31. 10. Schizofrenie a poruchy s bludy
1. 11. Kongenitální katarakty a jejich molekulárně genetické příčiny
3. 11. Seminář chirurgie nohy na téma: hallux rigidus a laterální nestabilita hlezenního kloubu
5. 11. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky
7. 11. Povinný kurz Onkourologie I. (nádory močového měchýře a nádory ledvin)
7. 11. Gestační diabetres mellitus
10. 11. Novinky v kardiopulmonální resuscitaci, akutní stavy a jejich řešení pro zubní lékaře
14. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
14. 11. Poruchy příjmu potravy
15. 11. Rezistence bakterií k antibiotikům
21. 11. Kazuistický seminář
23. 11. Endoskopická terapie urolitiázy
26. 11. Povinný kurz Novinky z hygieny a epidemiologie
28. 11. Sociální psychiatrie
6. 12. Neovaskulrizace II a aktuální makula
12. 12. Poruchy osobnosti
14. 12. Kurz neinvazivní hemodynamiky
19. 12. Varia