Kalendář akcí

6. 9. Povinný kurz Andrologická urologie
17. 9. Povinný kurz Novinky z gynekologie a porodnictví
17. 9. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
17. 9. Povinný kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře
18. 9. Povinný kurz Lékařská parazitologie - novinky
26. 9. Praktický kurz - Genotypizace Giardia intestinalis
1. 10. Péče o stomika
1. 10. Povinný kurz Lékařská první pomoc
1. 10. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II. Závěrečný test.
2. 10. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
3. 10. Kurz radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
8. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
8. 10. Předatestační specializační stáž Soudní lékařství III.
8. 10. Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
15. 10. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
15. 10. Specializační kurz Klinická biochemie (2. část)
19. 10. Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře
3. 11. Seminář chirurgie nohy na téma: hallux rigidus a laterální nestabilita hlezenního kloubu
5. 11. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky
7. 11. Povinný kurz Onkourologie I. (nádory močového měchýře a nádory ledvin)
10. 11. Novinky v kardiopulmonální resuscitaci, akutní stavy a jejich řešení pro zubní lékaře
14. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
23. 11. Endoskopická terapie urolitiázy
26. 11. Povinný kurz Novinky z hygieny a epidemiologie
14. 12. Kurz neinvazivní hemodynamiky