Kalendář akcí

17. 1. Zdravotní rizika expozice arzénu
25. 1. 13. Šonkův den
26. 1. Čas v hlavní roli
27. 1. Čas v hlavní roli
31. 1. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
1. 2. Seminář Gynekologicko-porodnické a Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
1. 2. Myopie u dětí
3. 2. 9. klinicko-anatomické symposium
5. 2. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
6. 2. Povinný kurz Urodynamické vyšetření - praktická výuka
14. 2. Aditiva v potravinách (É-čka)
19. 2. Rehabilitace na fázi feetbacku (interaktivní cvičební míčky sunball)
26. 2. Povinný kurz Novinky z chirurgie
28. 2. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
1. 3. Granulomatóza s polyangiitidou-oční projevy
5. 3. Předatestační kurz Radiační onkologie
5. 3. Povinný kurz Nefrologický I.
5. 3. Předatestační kurz Novinky v infekčním lékařství
6. 3. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
7. 3. Povinný kurz Dialyzační I.
9. 3. Povinný kurz Transplantační I.
12. 3. Péče o stomika
12. 3. Předatestační kurz Pneumologie a ftizeologie
12. 3. Kurz Přehled anesteziologie a intenzivní medicíny na konci základního kmene (doporučený). Kurz je ukončen testem (povinný)
14. 3. Rezidua pesticidů v potravinovém řetězci
19. 3. Specializační kurz Klinická biochemie (1. část)
28. 3. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
3. 4. Předatestační kurz Klinická onkologie
5. 4. Management chemického popálení rohovky a spojivky
9. 4. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
9. 4. Předatestační kurz Novinky v hematologii a transfuzním lékařství (doporučený)
10. 4. Kurz radiační onkologie - Radiologická fyzika
11. 4. Léčba závislosti na tabáku: Prevence psychiatrických onemocnění.
13. 4. Specializační kurz Radiologie urogenitálního systému
16. 4. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
25. 4. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
3. 5. Nové možnosti terapie melanomu
16. 5. Moderní kontaminanty v povrchových vodách
18. 5. Specializační kurz Mamární diagnostika
21. 5. Povinný kurz Novinky z vnitřního lékařství
30. 5. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
4. 6. Specializační kurz Soudní lékařství
6. 6. Povinný kurz Lékařská první pomoc
7. 6. MIGS-Chirurgie
27. 6. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
8. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
8. 10. Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých