Kalendář akcí

20. 9. Povinný kurz Lékařská první pomoc
23. 9. 2. Seemanův den
25. 9. Léčba diabetika v praxi 2017
29. 9. Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy "Kočičí zahrada"
2. 10. Péče o stomika
2. 10. Předatestační kurz Gastroenterologie ukončený testem
2. 10. Léčba diabetika v praxi 2017
3. 10. Povinný kurz Lékařská parazitologie - novinky
3. 10. Kurz radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
7. 10. 7. česko-saské dny
9. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
11. 10. Management a leadership ve zdravotnickém zařízení
11. 10. Předatestační kurz Geriatrie - Modul III.
13. 10. Škola transplantační medicíny 2017
16. 10. Léčba diabetika v praxi 2017
17. 10. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
17. 10. Kontinuální monitorace glukózy v klinické praxi
19. 10. Rezistence bakterií k antibiotikům
23. 10. Předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína ukončený testem
23. 10. Léčba diabetika v praxi 2017
30. 10. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
30. 10. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie (2. část). Závěrečný test.
30. 10. Léčba diabetika v praxi 2017
1. 11. Povinný kurz Onkourologie I.
2. 11. Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii
6. 11. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky
6. 11. Léčba diabetika v praxi 2017
8. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
9. 11. 26. Hoderův den
15. 12. Kurz neinvazivní hemodynamiky