Kalendář akcí

19. 3. Specializační kurz Klinická biochemie (1. část)
19. 3. Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů - Kurz a závěrečný test je v AJ
20. 3. Co může přinést nový NOAK edoxaban...
21. 3. Konziliární psychiatrie
22. 3. Metabolická onemocnění nezahrnují jen metabolický syndrom
22. 3. Co může přinést nový NOAK edoxaban...
24. 3. Foniatrický celostátní odborný seminář
26. 3. Metabolická onemocnění nezahrnují jen metabolický syndrom
28. 3. Simulační workshop se zaměřením na management srdečního selhání
28. 3. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
28. 3. Společný seminář Psychiatrické a Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN
28. 3. Co může přinést nový NOAK edoxaban...
3. 4. Předatestační kurz Klinická onkologie
5. 4. Management chemického popálení rohovky a spojivky
5. 4. Co může přinést nový NOAK edoxaban...
9. 4. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
9. 4. Předatestační kurz Novinky v hematologii a transfuzním lékařství (doporučený)
10. 4. Kurz radiační onkologie - Radiologická fyzika
10. 4. Co může přinést nový NOAK edoxaban...
11. 4. Sexuologický seminář
11. 4. Léčba závislosti na tabáku: Prevence psychiatrických onemocnění.
13. 4. Specializační kurz Radiologie urogenitálního systému
16. 4. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
17. 4. 11. Pfeifferovy dny-Rehabilitace z různých úhlů pohledu
17. 4. Co může přinést nový NOAK edoxaban...
18. 4. Konziliární psychiatrie
19. 4. Co může přinést nový NOAK edoxaban...
24. 4. Co může přinést nový NOAK edoxaban...
25. 4. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
25. 4. Sociální psychiatrie
26. 4. Co může přinést nový NOAK edoxaban...
3. 5. Nové možnosti terapie melanomu
9. 5. Poruchy příjmu potravy
16. 5. Ošetřovatelská péče u pacienta po poškození mozku
16. 5. Konziliární psychiatrie
16. 5. Moderní kontaminanty v povrchových vodách
18. 5. Specializační kurz Mamární diagnostika
21. 5. Povinný kurz Novinky z vnitřního lékařství
23. 5. Afektivní poruchy
30. 5. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
30. 5. Poruchy osobnosti
4. 6. Specializační kurz Soudní lékařství
5. 6. Co může přinést nový NOAK edoxaban...
6. 6. Povinný kurz Lékařská první pomoc
6. 6. Organické duševní poruchy
7. 6. MIGS-Chirurgie
20. 6. Konziliární psychiatrie
27. 6. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
27. 6. Varia
8. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
8. 10. Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých