Kalendář akcí

21. 5. Vyjednávání a zvládání konfliktních situací pro řídící pracovníky zdravotnických zařízení
21. 5. Povinný kurz Novinky z vnitřního lékařství
22. 5. Malé doškolovací dny
23. 5. Afektivní poruchy
29. 5. Malé doškolovací dny
30. 5. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
30. 5. Poruchy osobnosti
30. 5. Malé doškolovací dny
1. 6. Extrapyramidocá onemocnění - XVIII. ročník
4. 6. Specializační kurz Soudní lékařství
5. 6. Co může přinést nový NOAK edoxaban...
6. 6. Povinný kurz Lékařská první pomoc
6. 6. Organické duševní poruchy
7. 6. MIGS-Chirurgie
12. 6. Malé doškolovací dny
15. 6. Kurz neinvazivní hemodynamiky
20. 6. Konziliární psychiatrie
27. 6. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
27. 6. Varia
17. 9. Povinný kurz Novinky z gynekologie a porodnictví
17. 9. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
17. 9. Povinný kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře
18. 9. Povinný kurz Lékařská parazitologie - novinky
1. 10. Péče o stomika
1. 10. Povinný kurz Lékařská první pomoc
1. 10. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II. Závěrečný test.
2. 10. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
3. 10. Kurz radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
8. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
8. 10. Předatestační specializační stáž Soudní lékařství III.
8. 10. Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
15. 10. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
15. 10. Specializační kurz Klinická biochemie (2. část)
19. 10. Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře
5. 11. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky
10. 11. Novinky v kardiopulmonální resuscitaci, akutní stavy a jejich řešení pro zubní lékaře
14. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
26. 11. Povinný kurz Novinky z hygieny a epidemiologie
14. 12. Kurz neinvazivní hemodynamiky