Kalendář akcí

31. 8. Workshop Endoskopická terapie urolitiázy
4. 9. Sanitář
7. 9. Povinný kurz Andrologická urologie
11. 9. Povinný kurz Novinky z vnitřního lékařství
11. 9. Povinný kurz Základy neurologie ukončený testem
18. 9. Povinný kurz Novinky z radiologie. Kurz ukončen testem.
18. 9. Povinný kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře
18. 9. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
20. 9. Povinný kurz Lékařská první pomoc
2. 10. Péče o stomika
2. 10. Předatestační kurz Gastroenterologie ukončený testem
3. 10. Povinný kurz Lékařská parazitologie - novinky
3. 10. Kurz radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
9. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
11. 10. Management a leadership ve zdravotnickém zařízení
11. 10. Předatestační kurz Geriatrie - Modul III.
17. 10. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
19. 10. Rezistence bakterií k antibiotikům
23. 10. Předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína ukončený testem
30. 10. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
30. 10. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie (2. část). Závěrečný test.
1. 11. Povinný kurz Onkourologie I.
2. 11. Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii
6. 11. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky
8. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
15. 12. Kurz neinvazivní hemodynamiky