sochor 09.02.2017

Stáže ve VFN v Praze

Seznam pracovišť VFN v Praze na kterých lze absolvovat stáž:

Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum (ÚLBLD)
Dermatovenerologická klinika
Fakultní transfuzní oddělení
Geriatrická klinika
I. chirurgická klinika
II. chirurgická klinika
IV. interní klinika
Interní oddělení Strahov
Klinická mikrobiologie a ATB Centrum (ÚLBLD)
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Klinika dětského a dorostového lékařství
Klinika rehabilitačního lékařství
Nefrologická klinika
Oddělení ORL
Radiodiagnostická klinika
Ústav biologie a lékařské genetiky
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ústav soudního lékařství a toxikologie

Jak na stáž do VFN v Praze?

LÉKAŘI

 1. Zájemce o stáž na vybrané klinice zkontaktuje primáře příslušného pracoviště VFN v Praze a domluví si s ním podrobnosti stáže včetně termínů a školitele s nejméně 5ti týdenním předstihem potřebným pro administraci stáže ve VFN v Praze.
 2. Zájemce vyplní úplně a přesně Povinné údaje k sepsání smlouvy a Plán stáže. Oba dokumenty zašle na e-mailovou adresu staze(zavinac)vfn.cz.
 3. Lékař, kterému nehradí stáž zaměstnavatel, potřebuje ještě doklad od pojišťovny o svém pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání, jehož kopii zašle společně se smlouvou. Samoplátce rovněž doloží před nástupem na stáž diplom o ukončeném studiu lékařského oboru.
 4. Na základě dotazníku bude vypracována smlouva, kterou zájemce o stáž obdrží e-mailem na svoji adresu, 3x ji vytiskne, podepíše a nechá potvrdit zaměstnavatelem a zašle na Odbor vzdělávání VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.
 5. Smlouvu podepsanou VFN v Praze obdrží zájemce a jeho zaměstnavatel poštou.

NELÉKAŘI

 1. Zájemce o stáž na vybrané klinice zkontaktuje vrchní sestru  příslušného pracoviště VFN v Praze a domluví si s ní podrobnosti stáže včetně termínů a školitele s nejméně 5ti týdenním předstihem potřebným pro administraci stáže ve VFN v Praze.
 2. Zájemce vyplní úplně a přesně Povinné údaje k sepsání smlouvy, které zašle na  e-mailovou adresu staze(zavinac)vfn.cz.
 3. Na základě dotazníku bude vypracována smlouva, kterou zájemce o stáž obdrží e-mailem na svoji adresu a  3x ji vytiskne, podepíše a nechá potvrdit zaměstnavatelem a zašle na Odbor vzdělávání VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.
 4. Smlouvu podepsanou VFN v Praze obdrží zájemce a jeho zaměstnavatel poštou.

STUDENTI

 1. Zájemce o stáž na vybrané klinice zkontaktuje vedoucího pracovníka příslušného pracoviště VFN v Praze a domluví si s ním podrobnosti stáže včetně termínů a školitele s nejméně 5ti týdenním předstihem potřebným pro administraci stáže ve VFN v Praze.
 2. Zájemce vyplní úplně a přesně Povinné údaje k sepsání smlouvy, které zašle na e-mailovou adresu staze(zavinac)vfn.cz.
 3. Na základě dotazníku bude vypracována smlouva, kterou zájemce o stáž obdrží e-mailem na svoji adresu.
 4. Další informace lze získat na telefonu 22496 4175.

Klinická logopedie (odbornost 903) dvoutýdenní specializační stáž, Akreditace MZ ČR č.j. 16408/2016-2/ONP platná do 30.4.2021

 1. Zájemce o stáž kontaktuje garanta specializační stáže na e-mail eva.skodova(zavinac)vfn.cz a dohodne podrobnosti stáže včetně termínu s nejméně 4 týdenním předstihem potřebným pro administraci stáže ve VFN v Praze.
 2. Zájemce vyplní úplně a přesně Povinné údaje k sepsání smlouvy, které zašle na e-mailovou adresu staze(zavinac)vfn.cz.
 3. Bude vypracována smlouva, kterou zájemce o stáž obdrží e-mailem na svoji adresu, 3x ji vytiskne, podepíše a nechá potvrdit zaměstnavatelem a zašle na Odbor vzdělávání VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.
 4. Po podpisu statutárním zástupcem VFN v Praze obdrží zájemce o stáž a jeho zaměstnavatel smlouvu poštou. Smlouva musí být podepsaná všemi smluvními stranami před zahájením stáže.
 5. Cena stáže je 4 000 Kč (dle platného ceníku VFN v Praze), splatná před zahájením stáže na základě vystavené faktury.


CENÍK
Ceník sazeb za stáže ve VFN v Praze

Návštěvnost:

TOPlist