Antibiotická rezistence bakterií 2019

Detail vzdělávací akce 9735149:

31.10.2019 - 1.11.2019
Kurz
Děkanát 1. LF UK, vchod Na Bojišti 3, Praha 2, Velká zasedací místnost, číslo dveří 2.111
Detail akce
Cena: 2000 Kč
Určeno pro: lékaře/nelékaře mikrobiology, všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost
Odborný garant: prof. RNDr. KOLÁŘOVÁ Libuše, CSc.
MUDr. ČECHOVÁ Dana
Lektoři: PharmDr. ŠIMEČKOVÁ Eva
RNDr. URBÁŠKOVÁ Pavla, CSc.
Doc. MUDr. ŽEMLIČKOVÁ Helena, Ph.D.
doc. Ing. HRABÁK Jaroslav, Ph.D.
MUDr. BERGEROVÁ Tamara
MUDr. TROJÁNEK Milan, Ph.D.
doc. RNDr. DOLEJSKÁ Monika, Ph.D.
MUDr. BÉBROVÁ Eliška
Referent vzdělávací akce: Eva Svobodová
Email: eva.svobodova@lf1.cuni.cz
Telefon: 224 964 571
Program:

Jiné vzdělávací akce, které by vás mohly zajímat
Povinný kurz Lékařská bakteriologie - novinky
Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie I.

Zpět na výsledky hledání.

Začít znovu hledat jinou vzdělávací akci.

Přejít na úvodní stránku ACVZ.