Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Detail vzdělávací akce 5656014:

24.6.2020
Seminář
Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, Praha 2 (posluchárna v přízemí)
Detail akce
Cena:
Určeno pro: lékaře
Odborný garant: doc. MUDr. ZACHAROV Sergej, Ph.D.
Referent vzdělávací akce: Eva Svobodová
Email: eva.svobodova@lf1.cuni.cz
Telefon: 224 964 571
Program:


Zpět na výsledky hledání.

Začít znovu hledat jinou vzdělávací akci.

Přejít na úvodní stránku ACVZ.