Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře

Detail vzdělávací akce 1801005:

29.10.2020 - 30.4.2021
Certifikovaný kurz
II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2
Detail akce
Cena: 9200 Kč
Určeno pro: Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky jednotek intenzivní péče, způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu i pro zdravotnické záchranáře, sestry a porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru.
Odborný garant:
Referent vzdělávací akce: PhDr. Jana Endlicherová
Email: jana.endlicherova@vfn.cz
Telefon: 22496 9509
Program: Cílem certifikovaného kurzu je teoretická a praktická příprava nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester, porodních asistentek a zdravotnických záchranářů) k péči o kriticky nemocné pacienty zejména s kardiologickou a angiologickou problematikou ve všech fázích akutního onemocnění, a to především ve smyslu získání a prohloubení znalostí vysoce specializované ošetřovatelské péče poskytované pacientům, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo bezprostředně toto selhání hrozí.
Stav vzdělávací akce: Akce je naplněna
Poznámka: Tento ročník kurzu byl zrušen, děkujeme za pochopení.
Počet účastníků
Přihlášených účastníků: 3


Zpět na výsledky hledání.

Začít znovu hledat jinou vzdělávací akci.

Přejít na úvodní stránku ACVZ.