Specializační kurz v neuropsychiatrickém pomezí I.

Detail vzdělávací akce 1261061:

4.10.2021 - 8.10.2021
Specializační kurz
Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze, Kateřinská 30, Praha 2
Detail akce
Cena: 5000 Kč
Určeno pro: Kurz určen pro lékaře před atestací, kteří absolvovali povinnou odbornou praxi podle části I. 2.2 b (viz Vzdělávací program specializačního oboru psychiatrie pro rok 2019).
Odborný garant: Prof. MUDr. RŮŽIČKA Evžen, DrSc., FCMA, FEAN
Lektoři: Prof. MUDr. RŮŽIČKA Evžen, DrSc., FCMA, FEAN
prof. MUDr. ROTH Jan, CSc.
prof. MUDr. KUBALA HAVRDOVÁ Eva, CSc.
Mgr. et Mgr. NIKOLAI Tomáš, Ph.D.
MUDr. UHROVÁ Tereza, Ph.D.
Doc. MUDr. RUSINA Robert, Ph.D.
MUDr. DUŠEK Petr, Ph.D.
MUDr. NYTROVÁ Petra, Ph.D.
MUDr. REKOVÁ Petra
MUDr. SLOVÁK Matěj
doc. MUDr. ZVĚŘOVÁ Martina, Ph.D.
PhDr. MICHALEC Jiří, Ph.D.
doc. MUDr. KALIŠOVÁ Lucie, Ph.D.
Referent vzdělávací akce: Bc. Alžběta Čábelková
Email: alzbeta.cabelkova@lf1.cuni.cz
Telefon: 224 964 354
Program: Bude zveřejněn dodatečně.
Poznámka: Tento kurz s časovou dotací celkem 86 hodin je rozdělen do dvou "bloků". Druhá část je plánována v termínu 8. - 12. 11. 2021.
Soubory ke stažení
NP_kurz_ra´mcovy´_program (17,3 KB)

Jiné vzdělávací akce, které by vás mohly zajímat
Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
Předatestační kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí III. část
Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
Kurz Psychofarmakologie

Zpět na výsledky hledání.

Začít znovu hledat jinou vzdělávací akci.

Přejít na úvodní stránku ACVZ.