Kalendář akcí

27. 5. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
27. 5. Soudní psychiatrie
1. 6. Specializační kurz Soudní lékařství
1. 6. Povinný kurz Základy pediatrie
4. 6. Angulární glaukom -diagnostika a léčba
10. 6. Povinný kurz Lékařská první pomoc
15. 6. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
16. 6. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
17. 6. Kazuistický seminář
17. 6. Krčské pediatrické odpoledne
24. 6. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
24. 6. Varia
11. 9. Povinný kurz Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
14. 9. Sanitář
14. 9. Povinný kurz Základy neurologie
14. 9. Povinný kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře
15. 9. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
16. 9. Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství II.
17. 9. Povinný kurz Radiační ochrana
21. 9. Povinný kurz Lékařská parazitologie - novinky
21. 9. Povinný kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky
21. 9. Povinný kurz Základy anesteziologie a intenzivní medicíny
23. 9. Předatestační kurz Psychologie genetického poradenství
23. 9. Povinný kurz Základy psychiatrie
23. 9. Povinný kurz Lékařská první pomoc
29. 9. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
29. 9. Specializační kurz Mamární diagnostika
30. 9. Předatestační kurz Geriatrie Modul III
2. 10. Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví
7. 10. Kurz Radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
9. 10. Povinný kurz Andrologická urologie
12. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
14. 10. Povinný kurz Lékařská první pomoc
16. 10. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
19. 10. Specializační kurz Klinická biochemie (2. část)
19. 10. Předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína
2. 11. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II. část
2. 11. Povinný kurz Lékařská virologie
2. 11. Povinný kurz Základy radiologie/ Novinky z radiologie
6. 11. Povinný kurz Onkourologie I.
11. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
13. 11. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
8. 12. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí