Kalendář akcí

17. 10. Kazuistický seminář
19. 10. Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře
22. 10. Léčba diabetika v praxi
24. 10. Sexuologický seminář
29. 10. Léčba diabetika v praxi
31. 10. Simulační workshop se zaměřením na management srdečního selhání
31. 10. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. lF UK a VFN v Praze
31. 10. Schizofrenie a poruchy s bludy
1. 11. Kongenitální katarakty a jejich molekulárně genetické příčiny
3. 11. Seminář chirurgie nohy na téma: hallux rigidus a laterální nestabilita hlezenního kloubu
3. 11. Foniatrický odborný seminář
5. 11. EXPYworkshop
5. 11. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky
5. 11. Workshop o regulačních buňkách
5. 11. Léčba diabetika v praxi
7. 11. Povinný kurz Onkourologie I. (nádory močového měchýře a nádory ledvin)
7. 11. Gestační diabetres mellitus
10. 11. Novinky v kardiopulmonální resuscitaci, akutní stavy a jejich řešení pro zubní lékaře
14. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
14. 11. Poruchy příjmu potravy
14. 11. Infekce spojené se zdravotní péčí a globální snaha o snižování antibiotické rezistence
15. 11. Rezistence bakterií k antibiotikům
19. 11. EXPYworkshop
19. 11. Právní aspekty poskytování zdravotní péče fyzioterapeuty
21. 11. Kazuistický seminář
23. 11. Endoskopická terapie urolitiázy
26. 11. Povinný kurz Novinky z hygieny a epidemiologie
28. 11. Simulační workshop se zaměřením na management srdečního selhání
28. 11. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. lF UK a VFN v Praze
28. 11. Sociální psychiatrie
30. 11. Specifické postupy a koncepty péče 1
6. 12. Neovaskulrizace II a aktuální makula
10. 12. CMP v praxi terapeutů
12. 12. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. lF UK a VFN v Praze
12. 12. Poruchy osobnosti
12. 12. Zapojení Armády ČR do systému jednotné reakce ČR na událost spojenou s výskytem vysoce nakažlivé nemoci
14. 12. Kurz neinvazivní hemodynamiky
19. 12. Varia