Kalendář akcí

6. 4. Předatestační kurz Hygiena a epidemiologie ukončený testem
8. 4. Specializační kurz Mamární diagnostika
8. 4. Sociální psychiatrie
14. 4. Předatestační kurz Novinky v hematologii a transfuzním lékařství (doporučený)
14. 4. Kurz Radiační onkologie: Radiologická fyzika
15. 4. Kazuistický seminář
15. 4. Projekt "Medici na ulici"
20. 4. Povinný kurz Lékařská bakteriologie - novinky
21. 4. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
21. 4. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
22. 4. Společný seminář Psychiatrické a neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
29. 4. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
29. 4. Afektivní poruchy
7. 5. Nádory víček-možnosti terapie
11. 5. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie I.
13. 5. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
13. 5. Poruchy příjmu potravy
13. 5. Nemoci z povolání - přezkumné řízení a úloha Ministerstva zdravotnictví
15. 5. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
18. 5. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
20. 5. Kazuistický seminář
27. 5. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
27. 5. Soudní psychiatrie
1. 6. Specializační kurz Soudní lékařství
1. 6. Povinný kurz Základy pediatrie
4. 6. Angulární glaukom -diagnostika a léčba
10. 6. Povinný kurz Lékařská první pomoc
15. 6. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
16. 6. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
17. 6. Kazuistický seminář
24. 6. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
24. 6. Varia
14. 9. Sanitář
2. 10. Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví
12. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
11. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči