Kalendář akcí

23. 1. Nové technologie v léčbě diabetu
27. 1. Povinný kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky
29. 1. Léčíme duši, respektujeme tělo
30. 1. 15. Šonkův den
30. 1. Povinný kurz Radiační ochrana
1. 2. 11. klinicko-anatomické symposium
3. 2. Sanitář
3. 2. Nové technologie v léčbě diabetu
5. 2. Nové technologie v léčbě diabetu
6. 2. Refrakční vady u dětí-pokračování se zaměřením na praxi
7. 2. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
10. 2. Povinný kurz Základy chirurgie
12. 2. Biologická psychiatrie
12. 2. Audiologický seminář
13. 2. Gynekopatologie
17. 2. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
19. 2. Povinný kurz Základy psychiatrie
19. 2. Kazuistický seminář
26. 2. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
26. 2. Schizofrenie a poruchy s bludy
28. 2. Povinný kurz Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
2. 3. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
3. 3. Nové technologie v léčbě diabetu
5. 3. Novinky v diagnostice a léčbě uveitid
11. 3. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
11. 3. Sexuologický seminář
17. 3. Nové technologie v léčbě diabetu
18. 3. Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství II.
18. 3. Kazuistický seminář
18. 3. Audiologický seminář
25. 3. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
25. 3. Adiktologický seminář
25. 3. Krčské pediatrické odpoledne
30. 3. Péče o stomika
30. 3. Specializační kurz Klinická biochemie (1. část)
30. 3. Specializační kurz před atestací z neurologie
1. 4. Povinný kurz Lékařská první pomoc
2. 4. Přehled operací rohovky prováděnýchna Oční klinice 1. LF UK a VFN v Praze, jejich indikace a pooperační péče
6. 4. Předatestační kurz Hygiena a epidemiologie ukončený testem
8. 4. Specializační kurz Mamární diagnostika
8. 4. Sociální psychiatrie
14. 4. Předatestační kurz Novinky v hematologii a transfuzním lékařství (doporučený)
14. 4. Kurz Radiační onkologie: Radiologická fyzika
15. 4. Kazuistický seminář
20. 4. Povinný kurz Lékařská bakteriologie - novinky
21. 4. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
21. 4. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
22. 4. Společný seminář Psychiatrické a neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
29. 4. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
29. 4. Afektivní poruchy
7. 5. Nádory víček-možnosti terapie
11. 5. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie I.
13. 5. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
13. 5. Poruchy příjmu potravy
15. 5. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
18. 5. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
20. 5. Kazuistický seminář
27. 5. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
27. 5. Soudní psychiatrie
1. 6. Specializační kurz Soudní lékařství
4. 6. Angulární glaukom -diagnostika a léčba
10. 6. Povinný kurz Lékařská první pomoc
17. 6. Kazuistický seminář
24. 6. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
24. 6. Varia
14. 9. Sanitář
12. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
11. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči