Kalendář akcí

28. 6. Předatestační kurz Simulace kritických stavů
29. 6. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
8. 9. Povinný kurz Lékařská první pomoc
9. 9. Povinný kurz Andrologická urologie
13. 9. Specializační kurz Klinická biochemie 2. část
13. 9. Povinný kurz Základy neurologie
13. 9. Povinný kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře
13. 9. Povinný kurz Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
14. 9. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
20. 9. Péče o stomika
20. 9. Povinný kurz Lékařská parazitologie - novinky
20. 9. Předatestační kurz Gastroenterologie
24. 9. Povinný kurz Radiační ochrana
29. 9. Kurz Radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
29. 9. Předatestační kurz Pneumologie a ftizeologie
5. 10. Povinný kurz Základy psychiatrie
11. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
11. 10. Specializační kurz Mamární diagnostika
13. 10. Povinný kurz Lékařská první pomoc
21. 10. Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře
22. 10. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
1. 11. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II. část
1. 11. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky
4. 11. Povinný kurz Onkourologie I.
8. 11. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
12. 11. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
22. 11. Péče o stomika
22. 11. Povinný kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku