Kalendář akcí

27. 11. Seminář chirurgie nohy na téma: mediální nestabilita hlezna a Charcotova osteoartropatie
30. 11. 3. krčské pediatrické odpoledne
30. 11. Malé doškolovací dny
1. 12. Preceptorship Lysosomální střádavá onemocnění
7. 12. Malé doškolovací dny
8. 12. Audiologický seminář
14. 12. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
14. 12. Malé doškolovací dny
15. 12. Návykové látky při výkonu povolání. Posuzování rizik v dopravě.
17. 1. Předatestační kurz Simulace kritických stavů
31. 1. Povinný kurz Základy radiologie/ Novinky z radiologie
7. 2. Povinný kurz Novinky z vnitřního lékařství/Základy vnitřního lékařství
14. 2. Povinný kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky
21. 2. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
8. 3. Povinný kurz Základy psychiatrie (psychoterapie)
8. 3. Povinný kurz Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace
14. 3. Specializační kurz Klinická biochemie 1. část
21. 3. Předatestační kurz Geriatrie Modul III
21. 3. Povinný kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
28. 3. Předatestační kurz Gynekologie a porodnictví
4. 4. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie I.
4. 4. Povinný kurz Základy chirurgie/Novinky v chirurgii
12. 4. Kurz Radiační onkologie: Radiologická fyzika
21. 4. Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
6. 6. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
neurčen Kurz plicní hypertenze
neurčen Kurz plicní hypertenze
neurčen Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci