Kalendář akcí

5. 9. Předatestační kurz Kardiologie
6. 9. Kurz Radiační onkologie: Radiologická fyzika
7. 9. Povinný kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře
8. 9. Povinný kurz Andrologická urologie
8. 9. Kurz respirační fyzioterapie
12. 9. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
12. 9. Specializační kurz Soudní lékařství
12. 9. Povinný kurz Novinky z vnitřního lékařství/Základy vnitřního lékařství
12. 9. Předatestační kurz Simulace kritických stavů
13. 9. Povinný kurz Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace
19. 9. Povinný kurz Základy neurologie
19. 9. Povinný kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky Kurz s povolením SÚJB (č.j.: SÚJB/OLO/21945/2019)
20. 9. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
21. 9. Povinný kurz Lékařská první pomoc
27. 9. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
3. 10. Povinný kurz Lékařská parazitologie - novinky
4. 10. Povinný kurz Základy psychiatrie (psychoterapie)
5. 10. Kurz Radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
7. 10. Kurz Psychofarmakologie
7. 10. Předatestační kurz Psychofarmakologie II
10. 10. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II. část
17. 10. Povinný kurz Základy patologie
18. 10. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
19. 10. Povinný kurz Lékařská první pomoc
31. 10. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky
1. 11. Specializační kurz Mamární diagnostika
3. 11. Povinný kurz Onkourologie I.
7. 11. Povinný kurz Základy hygieny a epidemiologie
7. 11. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
21. 11. Předatestační kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí I., II., III. část
28. 11. Povinný kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
6. 12. Předatestační kurz Simulace kritických stavů