Kalendář akcí

1. 9. Povinný kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
4. 9. Endokrinologie v kazuistikách III
11. 9. Povinný kurz Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
14. 9. Sanitář
14. 9. Specializační kurz Soudní lékařství
14. 9. Povinný kurz Základy neurologie
14. 9. Povinný kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře
15. 9. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
16. 9. Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství II.
17. 9. Povinný kurz Radiační ochrana
21. 9. Povinný kurz Lékařská parazitologie - novinky
21. 9. Povinný kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky
21. 9. Povinný kurz Základy anesteziologie a intenzivní medicíny
22. 9. Povinný kurz Základy psychiatrie
23. 9. Předatestační kurz Psychologie genetického poradenství
23. 9. Povinný kurz Lékařská první pomoc (distanční forma kurzu)
25. 9. Povinný kurz Psychofarmakologie
29. 9. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
29. 9. Workshop o T-buňkách
30. 9. Předatestační kurz Geriatrie Modul III
30. 9. Specializační kurz Mamární diagnostika
2. 10. Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví
5. 10. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
7. 10. Kurz Radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
9. 10. Povinný kurz Andrologická urologie
9. 10. Škola transplantační medicíny 2020
12. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
14. 10. Povinný kurz Lékařská první pomoc
15. 10. Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
16. 10. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
19. 10. Předatestační kurz Hygiena a epidemiologie ukončený testem
19. 10. Specializační kurz Klinická biochemie (1. část)
19. 10. Předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína
23. 10. Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Update 2020
2. 11. Péče o stomika
2. 11. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II. část
2. 11. Povinný kurz Lékařská virologie
2. 11. Povinný kurz Základy radiologie/ Novinky z radiologie
6. 11. Povinný kurz Onkourologie I.
9. 11. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
11. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
13. 11. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
18. 11. Specializační kurz kurz Základní symptomy v paliativní medicíně včetně bolesti a jejich léčba
21. 11. Seminář chirurgie nohy na téma: Metatarsalgia a Achillodynia
23. 11. Specializační kurz Klinická biochemie (2. část)
8. 12. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí