Kalendář akcí

24. 6. Nástroje fyzioterapeuta v psychosomatice
26. 6. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
26. 6. Varia
28. 6. Kurz neinvazivní hemodynamiky
5. 9. Povinný kurz Andrologická urologie
9. 9. Sanitář
16. 9. Povinný kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře
16. 9. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
17. 9. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
25. 9. Povinný kurz Lékařská první pomoc
30. 9. Péče o stomika
1. 10. Kurz Radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
7. 10. Předatestační kurz Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně (doporučený). Kurz je ukončen testem (povinný).
7. 10. Povinný kurz Lékařská parazitologie - novinky
14. 10. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
14. 10. Povinný kurz Nefrologický II.
14. 10. Předatestační kurz Diabetologie a metabolismus
14. 10. Specializační kurz Klinická biochemie (2. část)
16. 10. Povinný kurz Transplantační II.
17. 10. Povinný kurz Dialyzační II.
21. 10. Předatestační kurz Endokrinologie
21. 10. Povinný kurz Novinky z vnitřního lékařství
22. 10. Specializační kurz Magnetická rezonance
4. 11. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
4. 11. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II.
4. 11. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky
7. 11. Povinný kurz Onkourologie I.
13. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
18. 11. Povinný kurz Základy patologie ukončený testem
13. 12. Kurz neinvazivní hemodynamiky