Kalendář akcí

27. 9. Předatestační kurz Pneumologie a ftizeologie
29. 9. Kurz Radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
4. 10. Specializační kurz v neuropsychiatrickém pomezí
4. 10. Kurz k prodloužení osvědčení pro práci se zvířaty
5. 10. Povinný kurz Základy psychiatrie
8. 10. Kurz k prodloužení osvědčení pro práci se zvířaty
11. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
11. 10. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II. část
13. 10. Povinný kurz Lékařská první pomoc (distanční forma kurzu)
14. 10. Specializační kurz Mamární diagnostika
18. 10. Předatestační kurz Radiační onkologie (předatestační stáž)
21. 10. Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře
22. 10. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
22. 10. Povinný kurz Psychofarmakologie
22. 10. Předatestační kurz Psychofarmakologie II
1. 11. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky (distanční forma kurzu)
4. 11. Povinný kurz Onkourologie I.
8. 11. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
8. 11. Specializační kurz v neuropsychiatrickém pomezí
12. 11. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
22. 11. Péče o stomika
22. 11. Předatestační kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí I. a II. část
22. 11. Povinný kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku