Kalendář akcí

26. 2. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
26. 2. Schizofrenie a poruchy s bludy
28. 2. Povinný kurz Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
2. 3. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
2. 3. Training course fot acquiring qualification and professional competence in the field of experimental animal
2. 3. Metabolická onemocnění nezahrnují jen metabolický syndrom
3. 3. Nové technologie v léčbě diabetu
5. 3. Karcinom prostaty - genetika a fúzní biopsie
5. 3. Novinky v diagnostice a léčbě uveitid
11. 3. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
11. 3. Sexuologický seminář
11. 3. Multirezistentní TBC v České republice
13. 3. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
16. 3. Metabolická onemocnění nezahrnují jen metabolický syndrom
17. 3. Nové technologie v léčbě diabetu
18. 3. Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství II.
18. 3. Kazuistický seminář
18. 3. Audiologický seminář
25. 3. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
25. 3. Adiktologický seminář
25. 3. Krčské pediatrické odpoledne
30. 3. Péče o stomika
30. 3. Specializační kurz Klinická biochemie (1. část)
30. 3. Specializační kurz před atestací z neurologie
1. 4. Povinný kurz Lékařská první pomoc
2. 4. Přehled operací rohovky prováděnýchna Oční klinice 1. LF UK a VFN v Praze, jejich indikace a pooperační péče
6. 4. Předatestační kurz Hygiena a epidemiologie ukončený testem
8. 4. Specializační kurz Mamární diagnostika
8. 4. Sociální psychiatrie
14. 4. Předatestační kurz Novinky v hematologii a transfuzním lékařství (doporučený)
14. 4. Kurz Radiační onkologie: Radiologická fyzika
15. 4. Kazuistický seminář
15. 4. Projekt "Medici na ulici"
20. 4. Povinný kurz Lékařská bakteriologie - novinky
21. 4. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
21. 4. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
22. 4. Společný seminář Psychiatrické a neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
29. 4. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
29. 4. Afektivní poruchy
7. 5. Nádory víček-možnosti terapie
11. 5. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie I.
13. 5. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
13. 5. Poruchy příjmu potravy
13. 5. Nemoci z povolání - přezkumné řízení a úloha Ministerstva zdravotnictví
15. 5. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
18. 5. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
20. 5. Kazuistický seminář
27. 5. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
27. 5. Soudní psychiatrie
1. 6. Specializační kurz Soudní lékařství
4. 6. Angulární glaukom -diagnostika a léčba
10. 6. Povinný kurz Lékařská první pomoc
15. 6. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
17. 6. Kazuistický seminář
24. 6. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
24. 6. Varia
14. 9. Sanitář
12. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
11. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči