Kalendář akcí

21. 1. Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
1. 2. Sanitář
1. 2. Předatestační kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí
4. 2. Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Update 2020
6. 2. 12. klinicko-anatomické symposium
12. 2. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
12. 2. Povinný kurz Psychofarmakologie
15. 2. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
15. 2. Kurz UZ kurz (point of care UZ)
15. 2. Povinný kurz Základy dětského lékařství/Základy pediatrie
22. 2. Povinný kurz Radiační ochrana
24. 2. Povinný kurz Radiační ochrana
1. 3. Povinný kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky. Kurz s povolením SÚJB (č.j.: SÚJB/OLO/21945/2019)
8. 3. Předatestační kurz Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně
8. 3. Povinný kurz Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace
15. 3. Povinný kurz Novinky z gynekologie a porodnictví/základy gynekologie a porodnictví
17. 3. Povinný kurz Lékařská první pomoc
19. 3. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
22. 3. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
22. 3. Specializační kurz Klinická biochemie I. část
22. 3. Předatestační kurz Vnitřní lékařství
22. 3. Specializační kurz Magnetická rezonance
22. 3. Povinný kurz Základy v otorinolaryngologii hlavy a krku
6. 4. Kurz UZ kurz (point of care UZ)
6. 4. Předatestační kurz Klinická onkologie
6. 4. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
6. 4. Předatestační kurz Klinická onkologie
13. 4. Specializační kurz Radiologie urogenitálního systému
13. 4. Kurz Radiační onkologie: Radiologická fyzika
5. 5. Péče o stomika
10. 5. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie I.
26. 5. Povinný kurz Lékařská první pomoc
7. 6. Specializační kurz Soudní lékařství
14. 6. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
16. 6. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
21. 6. Povinný kurz Základy AIM
29. 6. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
21. 10. Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře