Kalendář akcí

19. 10. Syndromy zahrnující poruchy sluchu a řeči
21. 10. Předatestační kurz Endokrinologie
21. 10. Povinný kurz Novinky z vnitřního lékařství
21. 10. Léčba diabetika v praxi
22. 10. Specializační kurz Magnetická rezonance
22. 10. Malé došklovací dny
23. 10. Kazuistický seminář
23. 10. Art of Start
25. 10. Povinný kurz ECT v psychiatrii
30. 10. Povinný kurz Lékařská první pomoc
30. 10. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
30. 10. Sexuologický seminář
31. 10. Antibiotická rezistence bakterií 2019
4. 11. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
4. 11. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II.
4. 11. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky
4. 11. Léčba diabetika v praxi
7. 11. Povinný kurz Onkourologie I.
7. 11. 28. Hoderův den - Přiměřenost péče a paliativní postupy na ICU-pravomoci a odpovědnost zdravotníků
7. 11. Dystrofie sítnice dětského věku
13. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
13. 11. Rehabilitace v psychiatrii
13. 11. První pomoc-instruktáž a nácvik první pomoci
13. 11. Genetika sluchových vad-nové poznatky. Tinnitus a presbyakuze v audiometrickém obraze.
13. 11. Art of Start
14. 11. Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
14. 11. Malé doškolovací dny
15. 11. Povinný kurz ECT v psychiatrii
16. 11. Seminář chirurgie nohy na téma: deformity prstů nohou a pes cavovarus
18. 11. Povinný kurz Základy patologie ukončený testem
20. 11. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
20. 11. Kazuistický seminář
27. 11. Poruchy osobnosti
5. 12. Klinické hodnocení léčiv k terapii nemocí makuly
5. 12. Malé doškolovací dny
11. 12. Stimulační metody
11. 12. EFSA - vznik a kompetence v oblasti bezpečnosti potravin v Evropě
11. 12. Řešení poruch sluchu u dětí pomocí aktivních implantátů.nastavování aktivních sluchových implantátů.
13. 12. Kurz neinvazivní hemodynamiky
18. 12. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
18. 12. Varia