Kalendář akcí

8. 12. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
16. 12. Varia
5. 1. Povinný kurz Základy psychiatrie (psychoterapie)
11. 1. Povinný kurz Novinky z vnitřního lékařství/Základy vnitřního lékařství
11. 1. Kurz UZ kurz (point of care UZ)
21. 1. Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
4. 2. Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Update 2020
12. 2. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
12. 2. Povinný kurz Psychofarmakologie
15. 2. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
15. 2. Kurz UZ kurz (point of care UZ)
15. 2. Povinný kurz Základy dětského lékařství/Základy pediatrie
22. 2. Povinný kurz Radiační ochrana
24. 2. Povinný kurz Radiační ochrana
1. 3. Povinný kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky. Kurz s povolením SÚJB (č.j.: SÚJB/OLO/21945/2019)
8. 3. Předatestační kurz Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně
8. 3. Povinný kurz Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace
15. 3. Povinný kurz Novinky z gynekologie a porodnictví/základy gynekologie a porodnictví
17. 3. Povinný kurz Lékařská první pomoc
19. 3. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
22. 3. Specializační kurz Klinická biochemie I. část
22. 3. Předatestační kurz Vnitřní lékařství
22. 3. Specializační kurz Magnetická rezonance
22. 3. Povinný kurz Základy v otorinolaryngologii hlavy a krku
6. 4. Kurz UZ kurz (point of care UZ)
6. 4. Předatestační kurz Klinická onkologie
6. 4. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
6. 4. Předatestační kurz Klinická onkologie
13. 4. Kurz Radiační onkologie: Radiologická fyzika
10. 5. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie I.
26. 5. Povinný kurz Lékařská první pomoc
7. 6. Specializační kurz Soudní lékařství
14. 6. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
21. 6. Povinný kurz Základy AIM
29. 6. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí