Kalendář akcí

15. 6. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí (distanční kurz)
1. 9. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí (distanční kurz)
3. 9. Kurz Lékařská parazitologie - novinky (všechny VP)
4. 9. Kurz - Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře (všechny VP)
9. 9. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie (VP 2019)
10. 9. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie (VP 2019)
10. 9. Kurz Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)(VP 2019)
11. 9. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie (VP 2019)
12. 9. Kurz Andrologická urologie (doporučený kurz)
16. 9. Kurz Základy neurologie (všechny VP kromě VP 2005)
18. 9. Povinný kurz Lékařská první pomoc
23. 9. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II
23. 9. Předatestační kurz - Rehabilitační a fyzikální medicína (všechny VP)
30. 9. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace (distanční forma)
30. 9. Specializační kurz Klinická biochemie II.
8. 10. Kurz - Radiační onkologie - část: Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika (všechny VP kromě VP2005)
15. 10. Kurz Základy psychiatrie (VP 2019)
21. 10. Kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí (VP2019)
21. 10. Kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky
23. 10. Povinný kurz Lékařská první pomoc
24. 10. Kurz Radiační ochrana
4. 11. Kurz v neuropsychiatrickém pomezí
7. 11. Specializační kurz Mamární diagnostika (všechny VP)
7. 11. Kurz Onkourologie I. - nádory močového měchýře a ledvin (doporučený kurz)
11. 11. Kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
2. 12. Kurz Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (VP2019)