Kalendář akcí

25. 1. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
26. 1. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
27. 1. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
31. 1. Povinný kurz Základy radiologie/ Novinky z radiologie
31. 1. Předatestační kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí III. část
1. 2. Povinný kurz Radiační ochrana
3. 2. Dny gynekologické patologie
5. 2. 13. klinicko-anatomické symposium
7. 2. Povinný kurz Novinky z vnitřního lékařství/Základy vnitřního lékařství
14. 2. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
14. 2. Povinný kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky
15. 2. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
16. 2. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
21. 2. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
25. 2. Kurz Psychofarmakologie
25. 2. Předatestační kurz Psychofarmakologie II
28. 2. Training course for acquiring qualification and professional competence in the field of experimental animal
8. 3. Povinný kurz Základy psychiatrie (psychoterapie)
8. 3. Povinný kurz Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace
14. 3. Specializační kurz Klinická biochemie 1. část
14. 3. Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat
21. 3. Předatestační kurz Geriatrie Modul III
21. 3. Povinný kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
23. 3. Povinný kurz Lékařská první pomoc
28. 3. Předatestační kurz Gynekologie a porodnictví
4. 4. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie I.
4. 4. Povinný kurz Základy chirurgie/Novinky v chirurgii
8. 4. Specializační kurz Radiologie urogenitálního systému
12. 4. Kurz Radiační onkologie: Radiologická fyzika
21. 4. Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
6. 6. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
15. 6. Povinný kurz Lékařská první pomoc
neurčen Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci