Kalendář akcí

5. 9. Povinný kurz Andrologická urologie
9. 9. Sanitář
13. 9. Endokrinologie v kazuistikách II
16. 9. Povinný kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře
16. 9. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
17. 9. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
24. 9. Malé doškolovací dny
25. 9. Povinný kurz Lékařská první pomoc
30. 9. Péče o stomika
1. 10. Kurz Radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
4. 10. Škola transplantační medicíny 2019
7. 10. Předatestační kurz Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně (doporučený). Kurz je ukončen testem (povinný).
7. 10. Povinný kurz Lékařská parazitologie - novinky
8. 10. Malé doškolovací dny
9. 10. Hygienické aspekty umělého osvětlení a světelné zdroje
9. 10. Malé doškolovací dny
14. 10. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
14. 10. Povinný kurz Nefrologický II.
14. 10. Předatestační kurz Diabetologie a metabolismus
14. 10. Specializační kurz Klinická biochemie (2. část)
16. 10. Povinný kurz Transplantační II.
17. 10. Povinný kurz Dialyzační II.
21. 10. Předatestační kurz Endokrinologie
21. 10. Povinný kurz Novinky z vnitřního lékařství
22. 10. Specializační kurz Magnetická rezonance
22. 10. Malé došklovací dny
31. 10. Antibiotická rezistence bakterií 2019
4. 11. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
4. 11. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II.
4. 11. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky
7. 11. Povinný kurz Onkourologie I.
13. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
13. 11. První pomoc-instruktáž a nácvik první pomoci
14. 11. Malé doškolovací dny
16. 11. Seminář chirurgie nohy na téma: deformity prstů nohou a pes cavovarus
18. 11. Povinný kurz Základy patologie ukončený testem
5. 12. Malé doškolovací dny
11. 12. EFSA - vznik a kompetence v oblasti bezpečnosti potravin v Evropě
13. 12. Kurz neinvazivní hemodynamiky