Kalendář akcí

8. 9. Povinný kurz Lékařská první pomoc
9. 9. Povinný kurz Andrologická urologie
13. 9. Specializační kurz Klinická biochemie 2. část
13. 9. Povinný kurz Základy neurologie
13. 9. Povinný kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře
13. 9. Povinný kurz Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
14. 9. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
20. 9. Péče o stomika
20. 9. Povinný kurz Lékařská parazitologie - novinky
20. 9. Povinný kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky. Kurz s povolením SÚJB (č.j.: SÚJB/OLO/21945/2019)
20. 9. Předatestační kurz Gastroenterologie
23. 9. Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Update 2020
24. 9. Povinný kurz Radiační ochrana
29. 9. Kurz Radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
29. 9. Předatestační kurz Pneumologie a ftizeologie
4. 10. Specializační kurz v neuropsychiatrickém pomezí
5. 10. Povinný kurz Základy psychiatrie
11. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
13. 10. Povinný kurz Lékařská první pomoc
14. 10. Specializační kurz Mamární diagnostika
18. 10. Předatestační kurz Radiační onkologie (předatestační stáž)
21. 10. Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře
22. 10. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
22. 10. Povinný kurz Psychofarmakologie
22. 10. Předatestační kurz Psychofarmakologie II
1. 11. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II. část
1. 11. Povinný kurz Lékařská virologie - novinky
4. 11. Povinný kurz Onkourologie I.
8. 11. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
8. 11. Specializační kurz v neuropsychiatrickém pomezí
12. 11. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
22. 11. Péče o stomika
22. 11. Předatestační kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí I. a II. část
22. 11. Povinný kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku