Kalendář akcí

2. 10. Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví
5. 10. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
7. 10. Kurz Radiační onkologie - Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
9. 10. Povinný kurz Andrologická urologie
9. 10. Škola transplantační medicíny 2020
12. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
14. 10. Povinný kurz Lékařská první pomoc
15. 10. Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
16. 10. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
19. 10. Předatestační kurz Hygiena a epidemiologie ukončený testem
19. 10. Specializační kurz Klinická biochemie (1. část)
19. 10. Předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína
21. 10. Současné poznatky o toxoplazmóze
23. 10. Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Update 2020
29. 10. Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře
30. 10. Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzivní péči
2. 11. Péče o stomika
2. 11. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie II. část
2. 11. Povinný kurz Lékařská virologie
2. 11. Povinný kurz Základy radiologie/ Novinky z radiologie
5. 11. Povinný kurz Onkourologie I.
9. 11. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
11. 11. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
13. 11. Povinný kurz Elektrokonvulzivní terapie
18. 11. Specializační kurz kurz Základní symptomy v paliativní medicíně včetně bolesti a jejich léčba
18. 11. Společný seminář Psychiatrické a Neurologické kliniky 1. LF UK
21. 11. Seminář chirurgie nohy na téma: Metatarsalgia a Achillodynia
23. 11. Specializační kurz Klinická biochemie (2. část)
8. 12. Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
16. 12. Varia