Kalendář akcí

27. 2. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
28. 2. Metabolická onemocnění nezahrnují jen metabolický syndrom
4. 3. Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
4. 3. Předatestační kurz Gastroenterologie. Závěrečný test
4. 3. Training course for acquiring qualification and professional competence designing experiments and experimental projects
5. 3. Metabolická onemocnění nezahrnují jen metabolický syndrom
7. 3. Metabolická onemocnění nezahrnují jen metabolický syndrom
11. 3. Povinný kurz Nefrologický I.
13. 3. Povinný kurz Transplantační I.
13. 3. Produkty odbourávání proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v preventivní medicíně
14. 3. Povinný kurz Dialyzační I.
18. 3. Radiologická fyzika v radiodiagnostice
18. 3. Kardiometabolické diskuzní fórum
20. 3. Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
25. 3. Specializační kurz Klinická biochemie (1. část)
27. 3. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
1. 4. Předatestační kurz Vnitřní lékařství. Závěrečný test
1. 4. Předatestační kurz Novinky v hematologii a transfuzním lékařství (doporučený)
3. 4. Specializační kurz Mamární diagnostika
8. 4. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
8. 4. Předatestační kurz Kardiologie
10. 4. Problematika zátěže stomatologa v praxi
11. 4. Seminář Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze
16. 4. Kurz radiační onkologie - Radiologická fyzika
17. 4. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
23. 4. Povinný kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
24. 4. Povinný kurz Lékařská první pomoc
25. 4. Povinný kurz Urodynamické vyšetření (praktická výuka)
29. 4. Předatestační kurz Geriatrie Modul III.
13. 5. Předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie I.
15. 5. Komunální odpadní vody jako diagnostické médium města
23. 5. Seminář Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze
27. 5. Povinný kurz Novinky z radiologie. Závěrečný test
29. 5. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
3. 6. Specializační kurz Soudní lékařství
10. 6. Povinný kurz Základy neurologie. Závěrečný test
26. 6. Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
14. 10. Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou