sochor 08.02.2019

Stáže ve VFN v Praze

Jak na stáž do VFN v Praze?

Níže uvedené pokyny se vztahují na tyto zájemce o stáž:

 • lékaři zaměstnaní ve zdravotnickém zařízení na území ČR
 • lékaři s oprávněním k samostatnému výkonu lékařského povolání na území ČR
 • nelékařští zdravotní pracovníci, zaměstnaní ve zdravotnickém zařízení na území ČR nebo s oprávněním k samostatnému výkonu zdravotnického povolání na území ČR
 • studenti středních a vysokých škol, které mají akreditaci MŠMT ČR pro zdravotnické a navazující obory (psychologie, laboratorní metody,…)
 • v ostatních případech postupujte podle pokynů zde

LÉKAŘI

 1. U primáře pracoviště VFN v Praze si dohodněte termín stáže.
 2. Nejpozději čtyři týdny před zahájením stáže přepošlete na adresu staze(zavinac)vfn.cz souhlas pracoviště VFN v Praze (e-mailovou komunikaci) spolu s vyplněným dotazníkem.
 3. Na žádosti bez doloženého souhlasu pracoviště VFN v Praze nebude brán zřetel.
 4. Jste-li samoplátce, přiložte zároveň i sken lékařského diplomu a doklad o pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání.
 5. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, který obdržíte z Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail uvedený v dotazníku. 
 6. Smlouva ke stáži musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem stáže, jinak VFN stáž neumožní!

NELÉKAŘI

 1. S vrchní sestrou/laborantkou pracoviště VFN v Praze si dohodněte termín stáže.
 2. Nejpozději čtyři týdny před zahájením stáže přepošlete na adresu staze(zavinac)vfn.cz souhlas pracoviště VFN v Praze (e-mailovou komunikaci) spolu s vyplněným dotazníkem.
 3. Na žádosti bez doloženého souhlasu pracoviště VFN v Praze nebude brán zřetel.
 4. Jste-li samoplátce, přiložte zároveň i sken diplomu (vysvědčení) odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a doklad o pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání.
 5. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, který obdržíte z Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail uvedený v dotazníku.
 6. Smlouva ke stáži musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem stáže, jinak VFN stáž neumožní!

 

STUDENTI

 1. Na sekretariátu pracoviště VFN v Praze si dohodněte termín stáže.
 2. Nejpozději čtyři týdny před začátkem praxe přepošlete na adresu staze(zavinac)vfn.cz souhlas pracoviště  VFN v Praze (e-mailovou komunikaci) spolu s vyplněným dotazníkem.
 3. Na žádosti bez doloženého souhlasu pracoviště VFN v Praze nebude brán zřetel.
 4. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, který obdržíte z Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail uvedený v dotazníku.
 5. Smlouva k praxi musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem praxe, jinak ji VFN neumožní!

 

KLINICKÁ LOGOPEDIE - dvoutýdenní specializační stáž pro odbornost 903

 1. Dohodněte si termín stáže s garantkou oboru PaedDr. Evou Škodovou.
 2. Nejpozději čtyři týdny před zahájení stáže přepošlete na adresu staze(zavinac)vfn.cz souhlas garantky (e-mailovou komunikaci) spolu s vyplněným dotazníkem.
 3. Na žádosti bez doloženého souhlasu pracoviště nebude brán zřetel.
 4. Jste-li samoplátce, přiložte zároveň i sken diplomu o odborné způsobilosti v oboru Klinická logopedie a doklad o pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání.
 5. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, které obdržíte z Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail uvedený v dotazníku
 6. Smlouva ke stáži musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem stáže, jinak VFN stáž neumožní!

CENÍK

Ceník sazeb za stáže ve VFN v Praze

 

Návštěvnost:

TOPlist