sochor 21.11.2012

Zřízení AKADEMIE celoživotního vzdělávání zdravotníků (ACVZ) při VFN v Praze

Poslání ACVZ

ACVZ je součástí konsorcia společných činností v oblasti specializačního a celoživotního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků realizovaného pracovišti 1. LF UK a VFN.

Vytváří podmínky pro vznik a realizaci vzdělávacích aktivit a jejich další rozvoj. Dále zajišťuje součinnost při tvorbě a posuzování tematických plánů, plánů rozpočtů, plánů rozvoje vzdělávacího konsorcia, řešení problematik při realizaci vzdělávacích aktivit, navrhuje cesty k jejich řešení, přináší inspirativní návrhy v mezinárodním kontextu vzdělávání v dané oblasti, zabezpečuje spojení s evropskou a mezinárodní sítí vzdělávacích center v dané oblasti. Koordinuje zapojení VFN do specifických projektů Evropské unie.

 

Vedení ACVZ

Společným orgánem pro metodické řízení je Rada pro vzdělávání složená z proděkana 1. LF UK určeného děkanem a vedoucí Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 1. LF UK na jedné straně a náměstka ředitelky VFN pro vědu, výzkum a vzdělávání a vedoucí odboru vzdělávání VFN na straně druhé. Organizační a administrativní činnost zajišťují pracovníci Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 1. LF UK a Odboru vzdělávání VFN.

 

Návštěvnost:

TOPlist